Rapoo- It solutions & Corporate template

יצחק (איצקו) מאסטרו

נולד בשנת 1930 נפטר בשנת 2017 יהי זכרו ברוך...יצחק (בוב) עצמון

נולד בשנת 1929 נפטר בשנת 2017 יהי זכרו ברוך...יעקב ביבי

נולד בשנת 1933 נפטר בשנת 2017 יהי זכרו ברוך...ישראל רון

נולד בשנת 1925 נפטר בשנת 2012 יהי זכרו ברוך...לאה (כושית) יחיאלי

נולדה בשנת 1931 נפטרה בשנת 2016 יהי זכרה ברוך...דרורה לוינשטיין

נולדה בשנת 1931 נפטרה בשנת 2016 יהי זכרה ברוך...יהודה אברהמי

נולד בשנת 1928 נפטר בשנת 2014 יהי זכרו ברוך...דני זוקמן

נולד בשנת 1950 נפטר בשנת 2013 יהי זכרו ברוך...אלי בן גל

נולד בשנת 1935 נפטר בשנת 2015 יהי זכרו ברוך...אנדרי (דדה) בלאיש

נולד בשנת 1935 נפטר בשנת 2011 יהי זכרו ברוך...יהודית אגמון

נולדה בשנת 1935 נפטרה בשנת 2011 יהי זכרה ברוך...גילה פלייסינג

נולדה בשנת 1935 נפטרה בשנת 2010 יהי זכרה ברוך...מלכה בן-נון

נולדה בשנת 1938 נפטרה בשנה 2015 יהי זכרה ברוך...יצחק זיו (ויזל)

נולד בשנת 1930 נפטר בשנת 2012 יהי זכרו ברוך...יוחנן (יוחי) כהן

נולד בשנת 1935 נפטר בשנת 2013 יהי זכרו ברוך...עליזה עמיר זוהר

נולדה בשנת 1932 נפטרה בשנת 2018 יהי זכרה ברוך...דרור לוצטי

נולד בשנת 1969 נפטר בשנת 2017 יהי זכרו ברוך...אייל (ג'אן אלן) שפרן

נולד בשנת 1952 נפטר בשנת 2018 יהי זכרו ברוך...אליהו לוינשטיין

נולד בשנת 1932 נפטר בשנת 2002 יהי זכרו ברוך...עמנואל גוטמן

נולד בשנת 1945 נפטר בשנת 2008 יהי זכרו ברוך...שלמה (שלמק) הוכמן

נולד בשנת 1932 נפטר בשנת 2004 יהי זכרו ברוך...משה הראל

נולד בשנת 1930 נפטר בשנת 2018 יהי זכרו ברוך...אבנר אמיתי

נולד בשנת 1933 נפטר בשנת 2011 יהי זכרו ברוך...אורנת- אורנלה הובר

נולדה בשנת 1943 נפטרה בשנת 2015 יהי זכרה ברוך...אליעזר שלזינגר

נולד בשנת 1936 נפטר בשנת 2014 יהי זכרו ברוך...אסתר (אתי) עצמון

נולדה בשנת 1936 נפטרה בשנת 2003 יהי זכרה ברוך...בונה רייביץ

נולד בשנת 1931 נפטר בשנת 1980 יהי זכרו ברוך...בועז קופמן

נולד בשנת 1930 נפטר בשנת 2001 יהי זכרו ברוך...ברכה בן איש

נולדה בשנת 1936 נפטרה בשנת 1973 יהי זכרה ברוך...דניאל פלייסינג

נולד בשנת 1934 נפטר בשנת 2004 יהי זכרו ברוך...חיים מינרבו

נולד בשנת 1936 נפטר בשנת 1996 יהי זכרו ברוך...יאן הובר

נולד בשנת 1942 נפטר בשנת 2001 יהי זכרו ברוך...יהודית (דידי) ארנשטיין

נולדה בשנת 1936 נפטרה בשנה 1996 יהי זכרה ברוך...יונתן דוידזון

נולד בשנת 1950 נפטר בשנת 1985 יהי זכרו ברוך...מיכל אמיתי

נולדה בשנת 1934 נפטרה בשנת 2012 יהי זכרה ברוך...נורית ברוט

נולדה בשנת 1954 נפטרה בשנת 2001 יהי זכרה ברוך...גרשון (גיז'ה) ברודר

נולד בשנת 1929 נפטר בשנת 1984 יהי זכרו ברוך...מיכאל פירסט

נולד בשנת 1943 נפטר בשנת 1983 יהי זכרו ברוך...מרדכי כהן

נולד בשנת 1939 נפטר בשנת 2004 יהי זכרו ברוך...ציפורה (ציפי) מינרבו

נולדה בשנת 1934 נפטרה בשנת 1987 יהי זכרה ברוך...צפריר שובל

נולד בשנת 1974 נפטר בשנת 1998 יהי זכרו ברוך...שרה קופמן

נולדה בשנת 1932 נפטרה בשנת 2013 יהי זכרה ברוך...עמית יחיאלי

נולד בשנת 1951 נפטר בשנת 1973 יהי זכרו ברוך...אריה אתמרי

נולד בשנת 1929 נפטר בשנת 2006 יהי זכרו ברוך...שמואל (יערי) יער

נולד בשנת 1928 נפטר בשנת 1988 יהי זכרו ברוך...יוחנן ויינר

נולד בשנת 1945 נפטר בשנת 2019 יהי זכרו ברוך...אבי לאופר

נולד בשנת 1964 נפטר בשנת 2019 יהי זכרו ברוך...יוסף (ויקו) ארנין

נולד בשנת 1926 נפטר בשנת 1976 יהיה זכרו ברוך...דוד כפרי

נולד בשנת 1933 נפטר בשנת 1982 יהי זכרו ברוך...ניסים שובל

נולד בשנת 1944 נפטר בשנת 2008 יהי זכרו ברוך...הוגו קרטלה

נולד בשנת 1923 נפטר בשנת 1985 יהי זכרו ברוך...גבריאל קרטלה (גבי)

נולד בשנת 1965 נפטר בשנת 1980 יהי זכרו ברוך...שולי גל

נולד בשנת 1956 נפטר בשנת 2002 יהיה זכרו ברוך...פסח בן ארצי

נולד בשנת 1934 נפטר בשנת 1982 יהי זכרו ברוך...אורה בן ארצי

נולדה בשנת 1934 נפטרה בשנת 2003 יהי זכרה ברוך...עדה שוורץ

נולדה בשנת 1934 נפטרה בשנת 2019 יהי זכרה ברוך...שלמה עמר

נולד בשנת 1931 נפטר בשנת 1965 יהי זכרו ברוך...מישל סימון ויינר

נולדה בשנת 1948 נפטרה בשנת 2004 יהי זכרה ברוך...יונה (יונצ'י) בר-לב

נולדה בשנת 1933 נפטרה בשנת 2020 יהי זכרה ברוך...מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות