Rapoo- It solutions & Corporate template

יצחק (איצקו) מאסטרו

נולד- 15/9/1930 נפטר- 7/2/2017 יהי זכרו ברוך...יצחק (בוב) עצמון

נולד 1/7/1929 נפטר 8/1/2017 יהי זכרו ברוך...יעקב ביבי

נולד 15/2/1933 נפטר 20/1/2017 יהי זכרו ברוך...ישראל רון

נולד 30/10/1925 נפטר 26/10/2012 יהי זכרו ברוך...לאה (כושית) יחיאלי

נולדה 28/8/1931 נפטרה 25/5/2016 יהי זכרה ברוך...דרורה לוינשטיין

נולדה 11/4/1931 נפטרה 16/1/2016 יהי זכרה ברוך...יהודה אברהמי

נולד 15/12/1928 נפטר 26/9/2014 יהי זכרו ברוך...דני זוקמן

נולד 20/3/1950 נפטר 27/9/2013 יהי זכרו ברוך...אלי בן גל

נולד 16/6/1935 נפטר 10/3/2015 יהי זכרו ברוך...אנדרי (דדה) בלאיש

נולד 10/5/1935 נפטר 16/10/2011 יהי זכרו ברוך...יהודית אגמון

נולדה 10/2/1935 נפטרה 1/9/2011 יהי זכרה ברוך...גילה פלייסינג

נולדה 11/4/1935 נפטרה 7/10/2010 יהי זכרה ברוך...מלכה בן-נון

נולדה 11/2/1938 נפטרה 18/8/2015 יהי זכרה ברוך...יצחק זיו (ויזל)

נולד 8/4/1930 נפטר 20/5/2012 יהי זכרו ברוך...יוחנן (יוחי) כהן

נולד 30/4/1935 נפטר 3/7/2013 יהי זכרו ברוך...עליזה עמיר זוהר

נולדה 26/11/1932 נפטרה 6/1/2018 יהי זכרה ברוך...דרור לוצטי

נולד 11/12/1969 נפטר 6/1/2017 יהי זכרו ברוך...אייל (ג'אן אלן) שפרן

נולד 10/7/1952 נפטר 28/1/2018 יהי זכרו ברוך...אליהו לוינשטיין

נולד 30/4/1932 נפטר 26/2/2002 יהי זכרו ברוך...עמנואל גוטמן

נולד 23/4/1945 נפטר בשנת 10/11/2008 יהי זכרו ברוך...שלמה (שלמק) הוכמן

נולד 07/06/1932 נפטר 29/08/2004 יהי זכרו ברוך...משה הראל

נולד בשנת 3/11/1930 נפטר בשנת 16/2/2018 יהי זכרו ברוך...אבנר אמיתי

נולד 11/11/1933 נפטר 12/7/2011 יהי זכרו ברוך...אורנת- אורנלה הובר

נולדה בשנת 7/11/1943 נפטרה 2/2/2015 יהי זכרה ברוך...אליעזר שלזינגר

נולד בשנת 27/4/1936 נפטר בשנת 211/2/2014 יהי זכרו ברוך...אסתר (אתי) עצמון

נולדה 8/3/1936 נפטרה 15/4/2003 יהי זכרה ברוך...בונה רייביץ

נולד 03/03/1931 נפטר 25/08/1980 יהי זכרו ברוך...בועז קופמן

נולד 23/04/1930 נפטר 14/01/2001 יהי זכרו ברוך...ברכה בן איש

נולדה 20/3/1936 נפטרה 15/2/1973 יהי זכרה ברוך...דניאל פלייסינג

נולד 13/10/1934 נפטר 25/4/2004 יהי זכרו ברוך...חיים מינרבו

נולד 7/8/1936 נפטר 2/8/1996 יהי זכרו ברוך...יאן הובר

נולד 9/7/1942 נפטר 26/4/2001 יהי זכרו ברוך...יהודית (דידי) ארנשטיין

נולדה 13/2/1936 נפטרה בשנה 12/5/1996 יהי זכרה ברוך...יונתן דוידזון

נולד 13/10/1950 נפטר 22/8/1985 יהי זכרו ברוך...מיכל אמיתי

נולדה 11/10/1934 נפטרה 21/10/2012 יהי זכרה ברוך...נורית ברוט

נולדה בשנת 8/1/1954 נפטרה 27/4/2001 יהי זכרה ברוך...גרשון (גיז'ה) ברודר

נולד 25/10/1929 נפטר 10/12/1984 יהי זכרו ברוך...מיכאל פירסט

נולד 19/11/1943 נפטר 9/2/1983 יהי זכרו ברוך...מרדכי כהן

נולד 27/1/1939 נפטר 20/3/2004 יהי זכרו ברוך...ציפורה (ציפי) מינרבו

נולדה 30/7/1934 נפטרה 21/11/1987 יהי זכרה ברוך...צפריר שובל

נולד 21/11/1974 נפטר 4/2/1997 יהי זכרו ברוך...שרה קופמן

נולדה 5/5/1932 נפטרה 8/11/2013 יהי זכרה ברוך...עמית יחיאלי

נולד 22/8/1951 נפטר 13/6/1973 יהי זכרו ברוך...אריה אתמרי

נולד 26/10/1929 נפטר 31/08/2006 יהי זכרו ברוך...שמואל (יערי) יער

נולד 23/03/1928 נפטר 26/01/1988 יהי זכרו ברוך...יוחנן ויינר

נולד 14/7/1945 נפטר 10/1/2019 יהי זכרו ברוך...אבי לאופר

נולד 17/6/1964 נפטר 28/5/2019 יהי זכרו ברוך...יוסף (ויקו) ארנין

נולד 8/4/1926 נפטר 15/7/1976 יהיה זכרו ברוך...דוד כפרי

נולד 9/5/1933 נפטר 14/8/1982 יהי זכרו ברוך...ניסים שובל

נולד 14/4/1944 נפטר בשנת 21/9/2008 יהי זכרו ברוך...הוגו קרטלה

נולד 15/6/1925 נפטר 20/9/1985 יהי זכרו ברוך...גבריאל קרטלה (גבי)

נולד בשנת 4/5/1965 נפטר בשנת 21/5/1980 יהי זכרו ברוך...שולי גל

נולד 5/6/1956 נפטר 19/11/2002 יהיה זכרו ברוך...פסח בן ארצי

נולד 24/10/1934 נפטר 16/2/1982 יהי זכרו ברוך...אורה בן ארצי

נולדה 7/10/1934 נפטרה 1/10/2003 יהי זכרה ברוך...עדה שוורץ

נולדה 29/12/1934 נפטרה 23/8/2019 יהי זכרה ברוך...שלמה עמר

נולד 25/08/1931 נפטר 14/03/1965 יהי זכרו ברוך...מישל סימון ויינר

נולדה- 3/7/1948 נפטרה ב- 12/5/2004 יהי זכרה ברוך...יונה (יונצ'י) בר-לב

נולדה בשנת 1933 נפטרה 27/4/2020 יהי זכרה ברוך...חנקה הלפרין

נולדה 3/6/1930 נפטרה 5/8/2020 יהי זכרה ברוך...יוסף (יוסקה) הרמן

נולד 2/12/1929 נפטר 8/2/2021 יהי זכרו ברוך ...לאה עמר

נולדה 12/1/1933 נפטרה 21/1/2021 יהי זכרה ברוך...סוזן לוי

נולדה 20/10/1935 נפטרה 23/2/2021 יהי זכרה ברוך...רבקה זיו

נולדה 11/6/1930 נפטרה 15/4/2021...מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות